wordweavers India
wordweavers
November 2012 Edition
Poetry
Alka Tomar Vennila Ramanathan Divvisha Bharti Kunaey Garg  
         
Cain Pinto Manasa Komaravolu Chandni Singh Himani Sethi  
         
Tanya Nath Yamini Shekhawat Nidhi Khurana Naman Sharma  
         
Ritesh Baid Neelam Harpalani G S Vasukumar Megha Mathur  
         
Alok Shah Swarnava Mitra Sonakshi Grover Sameer Bhat  
         
Uzma Falak Minu Varghese Shloka Shankar Tushar Jain  

 

 
Short Story
Denny George  
         
Cain Pinto  
         
Agni Tripathi  
         
Amrita Saikia  
         
Divvisha Bharti  
         
Pallavi Kamat Alok Shah      

 

 
Flash Fiction
Dhiresh Daga
       
Shipra Shingh
       
Arathy Sankaran
       
Shivangi Narayan Shruti Suman
       
Nitin Koshy Sanghamitra Mazumdar Shwetal Rai
       
Amit Kumar Das  

 

 

 

Images on the site from shutterstock.com/istockphoto.com and others